SPT Tahunan

1 SPT Tahunan PPh OP 1770 2014 seterusnyabilingual otomatisXLS
· Formulir Pemberitahuan Norma, DOC, petunjuk pengisian
2 SPT Tahunan PPh OP 1770S 2014 seterusnya, bilingual otomatisXLS, petunjuk pengisian
3 SPT Tahunan PPh OP 1770SS 2013 seterusnya, XLS, petunjuk pengisian
4 SPT Tahunan PPh Badan 1771 2014 seterusnya, XLS, petunjuk pengisian
· Lampiran Khusus SPT 1771, XLS
· Laporan Laba Rugi Dagang, DOC
· Laporan Laba Rugi Jasa, DOC 
· Neraca, DOC
· Laporan Laba Rugi Neraca Lembaga Pendidikan, DOC
· Daftar Pembayaran PP 46, XLS
SPT Tahunan PPh Badan 1771 Non Kualifikasi (lengkap)
5 SPT Tahunan PPh OP 1770 2013 ke bawah, XLS
· Rekap Penghasilan Bruto, DOC
· Surat Pernyataan Norma, DOC
6 SPT Tahunan PPh OP 1770SS 2012 ke bawah, XLS, petunjuk pengisian
7 SPT Tahunan PPh Badan 1771 seterusnya US Dollar, XLS
· Lampiran Khusus SPT 1771 US Dollar, XLS
8 Surat Pernyataan tidak menerima Bukti Potong PPh Pasal 21 A1/A2, DOC
9 Keterangan Dan Atau Dokumen Lain Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan 
10 Daftar Pembayaran PP 46-2013, XLS